Humina on monitaiteinen yhdistys, jonka tarkoitus on mahdollistaa jäsentensä taiteellisen työskentelyn ohella erityisesti marginaalissa työskentelevien taiteilijoiden sekä kaikkien kaupunkilaisten taide- ja kulttuuritoimintaa. 

Harjoittelemme ekososiaalisesti kestävien lähtökohtien huomioon ottamista ja haluamme edistää inkluusiota yhteiskunnassa.

Pyrimme tarjoamaan saavutettavaa monitaiteista ja kehollisuuteen keskittyvää toimintaa.

Humina ry. on perustettu 27.4.2022. Yhdistys perustettiin joustavien rakenteiden luomiseksi omalle taiteelliselle työllemme ja yhteisöissä tehtävälle taiteelliselle toiminnalle. Toimintaympäristönämme toimivat oman tilamme ohella kaupunkimetsät, puistot ja julkiset kaupunkitilat. Etsimme jatkuvasti yhteistyökumppaneita ja organisaatioita, kuten kouluja, palvelutaloja ja muita yhdistyksiä.

Huminan alaisuudessa toimii inklusiivisen tanssin ryhmä Tanssivat Timantit, joka toimii Kokkolassa.

Humina is a multi-arts association focusing on enabling the artistic and cultural activities of its members, especially artists working on the margins, as well as all city residents. We practice taking ecologically sustainable starting points into account and want to promote inclusion in society. 

We strive to offer accessible multidisciplinary and embodiment-focused activities.

Humina ry. was established on 5 March 2022. The association was founded in order to create flexible structures for our own artistic work and artistic activities carried out in communities. In addition to our own space, our operating environment includes urban forests, parks and public urban spaces. We are constantly looking for partners and organizations, such as schools, service centers and other associations.

An inclusive dance group Dancing Diamonds functions under Humina’s umbrella.

KATI RAATIKAINEN on koreografi (tanssitaiteen maisteri), esitystaiteilija, tanssi- ja joogaopettaja (830 h). Raatikainen työskentelee freelancer koreografina, yhteisötaiteilijana, kirjoittajana, opettajana ja kouluttajana. Erityisen lähellä hänen sydäntään on pyrkiä edistämään ekologisesti kestävää maailmasuhdetta ja tasavertaisuutta. 

KATI RAATIKAINEN is a choreographer (Ma in dance art), performance artist, dance and yoga teacher (830 h). Raatikainen works as a freelance choreographer, community artist, writer and teacher. It is particularly close to her heart to strive to promote an ecologically sustainable relationship with the world based on equality.

kuva Elina Brotherus

MARKKU ESSEL, äänitaiteilija ja muusikko, kohtalaisilla todennäköisyyksillä olemassa oleva, tarpeettomien kysymysten äärellä itsepäisesti venkoileva, kuuleva ihmisen näköiskappale.

certified POPE and / or
none of the above

MARI KOPONEN on tanssitaiteilija- ja pedagogi, jonka taiteellisena lähtökohtana on läsnä
oleminen, kehon kokemusten havainnointi ja tunnistaminen sekä oman kehon viisauteen
luottaminen. Mari on kehittänyt oman taiteellisen praktiikkansa inspiroituneena Mayojen CholQ’ij
kalenterista, johon hän syventyy päivittäin. Koposen teokset ovat usein osallistavia ja
kokemuksellisia. Hän tutkii ryhmää taiteilijana, verkostona, joka hetkessä tapahtuvien valintojen
kautta, muuttaa koko teosta. Mari on kiinnostunut alkuperäiskansoista, erityisesti siitä, mitä voimme
oppia heiltä suhtautumisesta luontoon ja toiseuteen.

MARI KOPONEN is a dance artist and pedagog, whose artistic starting point is being present,
observing and recognizing body experiences, and trusting the wisdom of one’s own body. Mari has
developed her own artistic practice inspired by the Mayan CholQ’ij calendar, which she studies
daily. Koponen’s works are often participatory and experiential. She studies the group as an artist,
as a network that, through the choices made in the moment, changes the entire work. Mari is
interested in indigenous peoples, especially what we can learn from them about their attitude to
nature and otherness.

RIKU LEKMAN

Also…
Teemu Poikkijoelle kiitos henkisestä ja teknisestä tuesta sivun synnytystuskissa