Energiasta käsin liiketyöpaja

keskiviikkoisin klo 18:00–20:30 1.2-21.6.2023

Työpaja koostuu valitun teeman/päivän energian mukaisista harjoituksista, joissa tutkitaan liikkumista eri tiloissa kehon sisällä ja ulkopuolella, aistitaan itseä ja ympäristöä sekä ollaan läsnä yhdessä. Tarkoituksena on herkistyä aistimaan oman kehon tuntemuksia ja sen viisautta, tulla tietoisemmaksi itsestä ja ympäristöstä, olla kosketuksissa yhtä aikaa syvällä ja pinnalta käsin, energiasta käsin.

Tunnille osallistumiseen tarvitaan aikaisempaa tanssi/liiketutkimus taustaa.

Saapuessasi tunnille ensikertaa ilmoittaudu ennakkoon sähköpostitse:
mari.koponen@hotmail.com

Hinta 25€/20€ (pienituloiset) /kerta.

Haastavan taloustilanteen ei tule estää osallistumistasi. Jos hinta on liian korkea, ole yhteydessä ja tule mukaan!

From the energy movement workshop

on Wednesdays from 18:00 to 20:30 1.2-21.6.2023

The workshop consists of exercises according to the selected theme/day’s energy, where you explore movement in different spaces inside and outside the body, sense yourself and the environment, and be present together. The purpose is to become more sensitive to the sensations of your own body and its wisdom, to become more aware of yourself and the environment, to be in touch at the same time deeply and from the surface, from the energy.

Previous dance/movement studies background is required to participate in the class.

When taking part for the first time check in to mari.koponen@hotmail.com

Price 25€/20€ (low-income) per class.

Difficult economical situation should not prevent you from participating. If the price is too high for your situation, please let me know and join in!