Maanantaisin klo 17:30-19:00 6.3.-19.6.2023.

Tunti koostuu tehtävälähtöisistä- ja tanssitekniikkaharjoituksista, joiden tarkoitus on kasvattaa kehotietoisuutta ja laajentaa oman kehon liikkumismahdollisuuksia sekä aktivoida luovaa ajattelua. Jokaisen tunnin lähtökohtana on päivän teema/energia, jonka pohjalta harjoitukset toteutetaan. Tanssimme niin ryhmän kanssa kuin itsemme, ulkoisen ja sisäisen tilamme kanssa, ja harjoittelemme myös erilaisia kontaktissa olemisen mahdollisuuksia toiseuden käsitettä laajentaen.

Saapuessasi tunnille ensikertaa ilmoittaudu ennakkoon sähköpostitse:
mari.koponen@hotmail.com

Hinta 20€/15€ (pienituloiset) /kerta.

Haastavan taloustilanteen ei tule estää osallistumistasi. Jos hinta on liian korkea, ole yhteydessä ja tule mukaan!

Contemporary dance (open level)

Mondays at 17:30-19:00 from 6 March to 19 June 2023.

The class consists of task-oriented and dance technique exercises, the purpose of which is to increase body awareness and expand the movement possibilities of one’s own body, as well as to activate creative thinking. The starting point of each class is the day’s theme/energy, and it is the base for the exercises a. We dance both with the group and with ourselves, with our external and internal space, and we also practice different possibilities of being in contact, expanding the concept of otherness.

When you arrive to class for the first time, register in advance by email:

mari.koponen@hotmail.com

Price €20/€15 (low-income)/time.

A challenging financial situation should not prevent you from participating. If the price is too high, get in touch and come along!