Somaattinen jooga tiistaisin klo 16.45-18

TUNNIT JATKUVAT 4.4.2023!

Somaattisen lähestymistavan joogaharjoituksessa keskeistä on kokemuksellisuus ja kokeilu. Eletty elämä muovaa toimintaamme, liikkumistamme ja esimerkiksi kykyämme rauhoittua. Tunneilla tehtävät harjoitukset vievät havaintoa kehon tuntemuksiin ja kokemuksiin, jonka kautta voi mahdollistua epätarkoituksenmukaisten liikemallien uudelleen järjestäytymistä elimistöä, mielentilaa ja vuorovaikutussuhteita mielekkäämmin tukevaksi toiminnaksi. Kehon kokemusten kautta avautuu tie olemiseen tilaan, syvän itsen äärelle.

Harjoitukset sopivat kaikenlaisille kehoille ja niiden lähtökohdat ovat kehomieliyhteyden ja kehotietoisuuden syventämisessä. Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä, mikäli terveydentilassasi on jotain huomioitavaa, joka opettajan olisi hyvä tietää.

Kurssi 1: 4.4-18.4 (kolme kertaa) hinta 51 €, 36 € (pienituloiset)

Kurssi 2: 25.4- 23.5 (viisi kertaa) hinta 85 €, 60 € (pienituloiset)

Ilmoittautuminen ennen kurssin alkua: katiraatikainen81@gmail.com

Yksittäinen tunti 20/15 €. Ilmoittautuminen kolme tuntia ennen tunnin alkua whatsappviestillä tai tekstiviestillä. 
puh. 0505768942

Haastavan taloustilanteen ei tule estää osallistumistasi. Jos hinta on liian korkea, ole yhteydessä ja tule mukaan!

Somatic yoga on Tuesdays from 16:45 to 18:00

THE CLASSES CONTINUE 4.4.2023!

In the yoga practice of the somatic approach, experientiality and experimentation are central. The life we live shapes our actions, our movement and, for example, our ability to calm down. The exercises carried out in the classes bring awareness to the sensations and experiences of the body, through which it can be possible to reorganize inappropriate movement patterns into activities that more meaningfully support the body, state of mind and interactions. Through the experiences of the body opens the way to being and to the deep self. 

The exercises are suitable for all types of bodies. The starting points are in deepening the mind-body connection and body awareness. When registering, please let me know if there is anything to note about your health that might affect you practice.


Course 1: 4.4-18.4 (three times) price €51, €36 (low-income)
Course 2: 25.4- 23.5 (five times) price €85, €60 (low-income)

Registration before the start of the course via email: katiraatikainen81@gmail.com 

Individual lesson €20/15. Registration three hours before the start of the class by whatsapp message or text message. Tel. 0505768942

Difficult economical situation should not prevent you from participating. If the price is too high for your situation, please let me know and join in!